Tenåringer som er fysisk aktive klarer studiene bedre enn andre.

Postet av Ullern Bandy den 19. Sep 2019

 Det viser en undersøkelse der over en million svenske menn har deltatt.

Unge voksne som har god fysisk kondisjon, har høyere IQ enn andre. Og de som har god kondisjon på videregående skole, har også større sannsynlighet for å gjøre det bra faglig på høgskoler og universitet. 

Det viser en studie fra Sahlgrenska akademin i Göteborg. Dette er den største i sitt slag i verden og er nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS. 

Omtrent 1,2 millioner svenske vernepliktige menn som er født mellom 1950 og 1976 inngår i studien. Forskerne har analysert resultatet fra både fysiske tester og IQ-tester.

Studien viser en tydelig sammenheng mellom god kondisjon og bedre resultat på IQ-tester. 

Forskerne har fulgt mennene via et dataregister fra førstegangstjenesten til utdannelse og karriere. Det viste seg at de som var best på testsykkelen, også hadde høyere utdanning og mer kvalifiserte jobber.

- Vi har sett en veldig sterk sammenheng mellom det fysiske prestasjonsnivået og hvordan man presterer på IQ-testene, sier Michael Nilsson, professor ved Sahlgrenska akademin i et intervju på Svensk TV.

Og selv om studien er gjort på menn, mener forskerne at resultatene gjelder også for kvinner. 


Gjelder kun for kondisjon

Studien viser at det er kondisjon, ikke styrke, som henger sammen med logisk tankegang og språklig oppfattingsevne.


- Å ha bra kondisjon betyr at man også har god hjerte- og lungekapasitet, og at hjernen får mye oksygen. Dette kan være en årsak til at vi ser en tydelig kobling til kondisjon og ikke muskelstyrke, sier Nilsson i en nyhetsmelding på universitetets hjemmeside. 

Gjennom å analysere tvillingdata har forskerne kunnet fastslå at det framfor alt er miljøfaktorer og ikke gener som forklarer sammenhengen mellom kondisjon og høy IQ. 

- Vi kan også se at ungdommer som forbedrer sin fysiske arbeidskapasitet når de er mellom 15 og 18 år, øker sin kognitive prestasjonsevne. Idrett er altså et fag som virkelig hører hjemme i skolen, sier Maria Åberg ved Sahlgrenska akademin. 

Forskergruppen har også sammenlignet resultater fra kondisjonstestene med den sosioøkonomiske statusen som de vernepliktige oppnådde senere i livet. De som hadde bra kondis da de var 18 år, hadde oftere gjort det godt på universitetet eller høgskoler og flere hadde kvalifiserte yrker. 

Tidligere studier

Koblingen mellom fysisk trening og mental prestasjonsevne har tidligere blitt vist i studier gjort på dyr, barn og eldre mennesker. Studier som er gjort på unge voksne, har så langt vært mangelfulle. 

Det er likevel verdt å merke seg at denne studien er en såkalt kohort-studie, og ikke tilhører de beste, randomiserte studiene. Det betyr at forklaringen på disse funnene også kan være at intelligente mennesker velger å trene - og at det ikke nødvendigvis er treningen som gjør dem kloke.

Studien er gjennomført ved Center for Brain Repair and Rehabilitation i Göteborg i samarbeid med det svenske tvillingregisteret ved Karolinska Institutet.

 

Artikkelen ble publisert i Norsk Helseinformatikk, av Marthe Lein i 2009Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.