Håndbok for materialforvaltere i Ullern bandy

 

Rollen som materialforvalter                         

Manualen inneholder igjen mange oppgaver og viktigheten av disse oppgavene vil variere i forhold til hvilket trinn man er materialforvalter for. Det er stor forskjell på hvordan man opptrer som materialforvalter for jenter 8 år og menn 19 år.

I bandy-miljøene så har rollen til en materialforvaltere ofte blitt fordelt på ulike personer. Men denne manual skal beskrive materialforvalters oppgaver og ansvar. Så er det opp til hvert lag å finne frem om det er behov for en person i rollen – eller om opgavene kan fordeles i gruppa. Oppgavene nevnt her under skal dog ivaretas.


Generelle arbeidsoppgaver                             

Som materialforvalter skal du:

 • Etablere et trygt og sikkert miljø hvor spillere skifter før trening og kamp.
 • Være en del av lagets støtteapparat. 
 • Hjelpe spillerne. 
 • Være tilstede på trening og kamp


Personlige egenskaper: Rollemodell, Positiv, Entusiastisk, Rolig i kampens hete, Orden, Rettferdig, Vilje til å lære nytt og lytte til behov, Samarbeidende


Hvem forholder man seg til: Støtteapparatet i ditt lag, spillere og klubbens ledelse

 

Generelt ved ankomst arena                                       

En viktig del av jobben som materialforvalter er å bli kjent med de ulike arbeidsoppgavene og arbeidsstedene (garderober, benker, sliperom, etc). Generelt sett bør derfor materialforvalteren være på arenaen først, og forlate den sist


Garderobe                                                            

Et lag og dets spillere tilbringer mye tid i garderoben — både før og etter treninger. Det er derfor i alles interesse at det holdes orden her. Her skal spillerne i begynnelsen av idrettslivet både trives, være trygge og sosiale, samt lære seg hvordan man innretter seg i lag. Etter hvert som idrettslivet blir mer prestasjonsrettet skal garderoben være et sted for konsentrasjon og fokus på å prestere bra på isen. 

En viktig detalj er sikkerhet. Med over 20 spillere i små garderober, sammen med skarpe skøyter og bare føtter kan være en farlig kombinasjon. Materialforvalterens oppgave blir, sammen med lagledelse, å etablere regler og prosedyrer for hvordan sikkerheten best ivaretas i garderoben, samt se til at de følges av alle. 

Garderoben er lagets private område. Her skal det normalt ikke være andre enn spillerne og de som har en oppgave rundt laget. Det betyr at også venner og foreldre holder seg ute. 

 

Før is-aktivitet

 • Sjekk tildelt garderobe 
 • Gjør deg kjent med arena (sliperom, utgang, dusj, førstehjelp, etc) 
 • Legg ut nødvendig utstyr til spillernes benyttelse 
 • Etabler din "garderobe-kultur" 
 • Sjekk og kvalitetssikre oppgaver som vann, drikke, frukt, kaffe , bandyballer (også bortelag )
 • Gjør klar spillerbenken
 • Sliping av skøyter, ved behov

 

Under is-aktivitet   Ansvar for garderobe, når spillerne trener - låse.


Spillerbenken:

Dette kan være en hektisk plass, så her bør kun spillerne og de i støtteapparatet med en direkte funksjon oppholde seg. For mange mennesker her hindrer oversikt og mulighet til å jobbe for trenere og materialforvaltere. Reservekøller som ikke benyttes samles på ett sted. Det er drikke tilgjengelig. Isposer ved evt skade er tilrettelagt. Noe verktøy er tilgjengelig (kniv, skrutrekker, teip, bryne, etc)


Skader: RICE – prinsippet

 • Rest – hold skadede del i ro
 • Ice – Reduserer smerten. Blodsirkulasjonen og hevelse reduseres de første minuttene, men deretter vil dette tilta. Bruk derfor is kun som smertelindring 
 • Compress - Viktigste del av behandlingen er trykk, en ikke så stramt at blodsirkulasjonen stopper helt. Bruk gjerne elastisk bandasje. 
 • Elevation - Hold skadestedet hevet, høyere enn hjertet.


Første hjelp-skrin; Plaster, saks, Is-pakker, poser til snø, sterile bind, elastisk bandasje, sår salve..

 

Etter is-aktivitet

 • Låse opp garderoben 
 • Ta vare på alle bandyballer 
 • Orden på utstyr og garderobe 
 • Tømme og vaske flasker 
 • Skøyteslip 
 • Sikre at garderoben er ryddet, dvs at spillerne har ryddet 


Spillernes utstyr og sikkerhet             

Det er ønskelig at materialforvalteren har god kjennskap til bandyutstyr. Dette for å kunne veilede spillere og foresatte til å velge riktig utstyr. Denne kunnskapen kan erverves gjennom klubbens utstyrsleverandører. Utstyr; Materialforvalteren skal kunne sikre:

 • At utstyret er lovlig i henhold til regelverket 
 • At det er riktig ift nivå og størrelse 
 • At det er i god stand 
 • At det sitter korrekt på 
 • At alt påkrevd utstyr blir brukt 

Det mest viktige her kan synes å være størrelse. For stor, for massivt, kan hindre spillernes bevegelse, samt redusere beskyttelseseffekten. Utstyr kan og bør tørkes etter bruk, samt at det bør vaskes i vaskemaskin av og til. Dette kan fortelles/ formidles til spillere og foresatte


Tips i forhold til utstyr                           

Skøyter: Tørk skøytestålet hver gang etter bruk, Ta ut såle slik at skøyten "åpnes" for tørk 

Bandykøller: Riktig flex viktig, spesielt for unge at bandykølle ikke er for stiv i skaftet.
Hjelm: Se etter at gitter er festet korrekt, sjekk stropper og skruer inn imellom, hjelmen kan skyldes i vann av og til 

Drakt; Må behandles med respekt. Aldri drakt/med klubblogo på gulvet. Vaskes ved behov

                                                           

Skøytesliping; Faktorer som er relatert til hverandre ifm sliping av skøyter: 

 • Skøytestålets profil (buen på stålet) 
 • Glideflatens lengde (den delen av stålet som faktisk er i isen under bruk) 
 • Is-kvalitet (myk is krever ikke så skarpe skøyter)
 • Spillerens størrelse/vekt, styrke og teknikk

                            

Skøytenes glideflate                                          

Med glideflate menes den flate delen av stålet som er i kontakt med isen. Glideflaten er oftest mellom 4 og 8 cm lang, men må ses i sammenheng med skøytenes størrelse (4 cm kan være lang på en kort skøyte). 

Glideflate gir følgende fordeler: 

 • Spillerens vekt er fordelt bedre mot isflaten, noe som gir mindre friksjon 
 • Riktigere kraft gjennom fra skyvet 
 • Bedre balanse 

Veldig forenklet kan vi si at lengre glideflate gir bedre gli, men vanskeligere å manøvrere på små områder med kraft. Kort glideflate gjør kvikke og kraftfulle bevegelser enklere, men ikke like god gli over lengre strekninger. Hvor lang glideflate spillerne ønsker er individuelt. Over tid med mange slipinger vil glideflaten «viskes» ut, og den må slipes opp på nytt. Dette skjer ikke mer enn en til to ganger pr sesong. 

 

Sliping

Planslipen eller glideflate påvirker ikke skarpheten på skøytene. En skøyte kan nemlig ikke bli for skarp. Den er enten skarp eller sløv! 


Veiledning ved sliping                             

 • Ta deg god tid 
 • Ta alltid spillerens mening på alvor, spør han hva han liker 
 • Ikke press skøyta for hardt mot slipeskiva, finn "følelsen"  - hvis du bruker håndslip
 • Husk at stålet blir varmt når du sliper — ikke ta på det rett etter 
 • Bruk bryne på hver side av skøytene for å fjerne kant/egg etterpå