Fair play

Fair Play er samlebegrepet for Ullern bandys verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for omdømme og handlinger og synliggjør hvordan idretten tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. 

Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.

Dette fokuset på etikk gjør idretten til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen. Den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet. Helt enkelt respekt for normer, regler og hverandre.