Medlemsskap

For drive med idrett i Ullern IF er det tre "komponenter" som man ikke kommer utenom: medlemsavgift, treningsavgift og lisens. Hva er egentlig forskjellen på de ulike avgiftene? Vi gir deg en rask innføring.

1) Medlemsavgift: Går til å dekke klubbens overordnete utgifter, administrasjon og drift på tvers av de fire idrettene i Ullern IF. Alle medlemmer må betale denne, uavhengig av idrett.

2) Treningsavgift: Dekker lagets blant annet felles utstyr, trenergodtgjørelser, serieavgifter, dommerutgifter, leie av ishall/bane, deltagelse i cuper og diverse andre kostnader som bandygruppa har. Treningsavgiften varierer ut fra årgangen man tilhører, og er også forskjellig fra de ulike idrettene i klubben. Vi sender som regel ut treningsavgift i første halvdel av januar.

3) Lisens: Lisensen betales til særforbundet idretten tilhører, for vår del Norges Bandyforbund. Lisensen er veldig viktig da den sørger for at utøveren er forsikret, både på trening og i kamper. For å delta i seriespill er det er et krav at lisensen er betalt. Du kan lese mer om lisensene til NBF her. NB! Det er hver enkelt utøver sitt ansvar å ha gyldig lisens.

Det er nå blitt superenkelt å bli medlem! Registreringen gjør du selv med noen få tastetrykk direkte i NIF sitt system ved å trykke her.


Registrering og betaling gjøres i den samme operasjonen og sikrer en smooth registrering for både deg og oss :)

PS: Du kan også trykke på den grønne «Bli medlem»-knappen på forsiden vår (ligger til høyre på PC-siden og lengst ned på mobilsiden).

Velkommen til Ullern bandy!