Politiattester i idretten 


Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest) før en trer inn verv. 


I Ullern Bandy skal alle som er i kontakt med våre bandyspillere i regi av Ullern Bandy og som er over 15 år levere politiattest. Les mer om idrettsforbundets retningslinjer her, og spør en i styret om du har spørsmål knyttet til dette. 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/