Koronavettregler  (oppdateres i respektive link ) 

 

NORGES BANDYFORBUNDS KORONAVETTREGLER VED UTØVELSE AV IDRETTSAKTIVITET

Oppdateringer skjer kontinuerlig på Bandyforbundets web: https://bandyforbundet.no/?p=48216&mAct=48218&mID=69


Disse koronavettregler og helsemyndighetenes smittevernveileder for idrett, gjelder pr. i dag for all utøvelse av idrettsaktivitet i Norges Bandyforbund. Det presiseres at det er ulike retningslinjer for ulike aldersgrupper og nivå.

Alle tilknyttet sportslig virksomhet (spillere, trenere, ledere osv.) plikter å følge retningslinjer, råd og anbefalinger fra myndigheter, Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet (HDIR), Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Bandyforbund (NBF).

 

De tre grunnpilarene for å hindre/bremse smittespredning gjelder ALLTID:


  • Om du føler deg syk – hold deg hjemme!
  • God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp
  • Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp


I tillegg har Norges Bandyforbund for sine idretter og nivåer fastsatt følgende retningslinjer, for å forhindre smitte under trening, kamp og arrangementVi i Ullern bandy tar dette seriøst og informerer jevnlig våre medlemmer, muntlig og skriftlig.

Har du som medlem/ foresatte noen spørsmål, kan det rettes i mail til vår klubblege, thomas_heyerdahl@hotmail.com


Ta vare på hverandre !

Powered by: Bloc