Foreldrevettregler 

 

Her er noen generelle foreldrevettregler som det kan være greit å forholde seg til. 

·      Møt fram i tide til kamper og treninger – barna ønsker det - og du er viktig for spiller og miljøet. Sørg for at spillere har riktig og fornuftig utstyr

·      Ikke forsøk å påvirke barna under kamp - respektér lagleders bruk av spillere

·      Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant. 

·      Ikke kritiser dommeravgjørelser. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! Dommeren/kampleder prøver sitt beste og dere            ser situasjonene fra ulike hold.

·      Gi oppmuntring til alle spillerne i med – og motgang– dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i bandyfamilien lenge.

·      Det er ditt barn som spiller bandy – ikke du. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

·      Spør om kampen var morsom, spennende om de lært nye nytt?  - ikke fokusér på resultatet.

·      Det viktigste er at barnet ditt trives og har det gøy sammen med venner 

·      Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

·      Respektér arbeidet klubben gjør - tilby din hjelp


Powered by: Bloc