Medlemsskap


For å spille bandy i Ullern, må spiller være medlem av Ullern IF. I tillegg kommer treningsavgift knyttet til bandy. Treningsavgiften dekker lagets felles utstyr, drakter, kampledelse, trenere o lign kostnader som klubben har. Avgiften varierer ut fra alder til barnet. Men la si at de minste betaler 1.750 kr per år.
Powered by: Bloc