Årsmøte 2018


Agenda fra årsmøte i Ullern IF, bandy avdelingen

 

Tid: Tirsdag 12.3.2019 kl.1900

Sted: Klubbhuset på Ullernbanen

Deltagere: 18 medlemmer (7 fra styret inkl. kasserer) 

 

 

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokoll
2. Gjennomgang og godkjennelse av årsberetning for 2018

3. Gjennomgang og godkjennelse av årsregnskap for 2018

4. Gjennomgang av revisors beretning

5. Fastsettelse av treningsavgifter for sesongen 2019/2020

6. Presentasjon av budsjett 2019

7. Innkomne forslag

8. Valg av:

  1. Styre
  2. Valgkomite
  3. Representant til Nytt driftsstyre for Ullern Idrettspark
  4. Representanter til idrettstinget og andre møter.


    Powered by: Bloc