Foreldrevettregler 

 

Her er noen generelle foreldrevettregler som det kan være greit å forholde seg til. 

 1. Møt fram i tide til kamper og treninger – barna ønsker det - og du er viktig for spiller og miljøet. Sørg for at spillere har riktig og fornuftig utstyr
 2. Ikke forsøk å påvirke barna under kamp - respektér lagleders bruk av spillere
 3. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant. 
 4. Ikke kritiser dommeravgjørelser. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! Dommeren/kampleder prøver sitt beste og dere ser situasjonene fra ulike hold.
 5. Gi oppmuntring til alle spillerne i med – og motgang– dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i bandyfamilien lenge.
 6. Det er ditt barn som spiller bandy – ikke du. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!
 7. Spør om kampen var morsom, spennende om de lært nye nytt?  - ikke fokusér på resultatet.
 8. Det viktigste er at barnet ditt trives og har det gøy sammen med venner 
 9. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 10. Respektér arbeidet klubben gjør - tilby din hjelp


Ullern bandy anbefaler alle å lese bestemmelser om barneidrett:

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Alle i Ullern IF som har ansvar for barn, uansett rolle, skal kjenne til «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett». Rettighetene setter barnas behov i sentrum, og sier noe om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. I idretten skal barna:

 • ha det sosialt
 • føle seg trygge
 • ønske å prøve nye ting
 • ikke være redde for å feile

Barna kan velge om og hvordan de vil konkurrere. Mer informasjon om rettighetene og bestemmelsene innen barneidrett finner du her.