Ullern Idrettsforening

Ullern Idrettsforening

Jubel for OBOS

Postet av Ullern Idrettsforening den 26. Jun 2020

Ullern IF er en av mange mottagere som er tildelt penger fra OBOS Jubel. Dette er en super nyhet, sier nyvalgt leder i Ullern, Christian Sydhagen, i forbindelse med at Ullern tildeles 150.000 kr.  OBOS har etter søknad delt ut midler til mange frivillige organisasjoner som har tapt penger på koronakrisen. Pengene kommer godt med i disse tider.  Vi takker OBOS for en hyggelig gave!


0 Kommentar

Nytt styre + heder og ære på årsmøtet

Postet av Ullern Idrettsforening den 11. Jun 2020

På Ullern IF årsmøte 10. juni 2020 ble Erling Krohn tildelt æresmedlemskap i foreningen, samt at avgående ledelse også ble takket av med blomster.

Erling Krohn har vært i Ullern hele sitt liv.  Han har vært utøver i mange idretter, har hatt mangeårig trenerrolle i flere av disse, og har også vært tillitsvalgt i foreningen i lang årrekke. Han er fortsatt leder kontrollutvalget i foreningen. Hele Ullern gratulerer Erling med utnevnelsen. 

Mangeårig leder av hovedstyret, Svein Storjord, ble takket av som leder, men uten at han forlater Ullern helt. Svein går inn som kasserer i driftsstyret for idrettsanlegget i Ullern idrettspark, hvor Svein har vært en pådriver for flerbrukshallen, som nå er tatt i bruk. 

Hederstegn tildeles Reidar Martinsen som gikk ut av tillitsverv i Ullern i 2019 etter mange års innsats for klubben. Reidar var ikke tilstede og vil få sin hedersbevisning senere.

I tillegg ble også Katinka Greve Leiner takket av idrettssekretær Hans Skageng, for sin innsats som nestleder.

Det nye hovedstyret i Ullern består av:

Christian Sydhagen, leder (ny)
Geir Talgø, nestleder (ny)
Tore Jørgen Rye, kasserer (gjenvalg)
Oddveig Helland, styremedlem (gjenvalg)
Benedicte Hallingstad, styremedlem (gjenvalg)

Nils-Einar Eliassen, leder fotballgruppa (ny)
Tore Kvam, leder basketgruppa (gjenvalg)
Stine Røisland, leder håndballgruppa (gjenvalg)
Sverre Gaasrud, leder bandygruppa (gjenvalg).


0 Kommentar

Powered by: Bloc